Resurshushållning, mat och kultur tillhör varje civilisations angelägenheter. AGRONOVA är ett svenskt kunskapsföretag med mer än 20 års professionell erfarenehett inom dessa områden. Vi är verksamma inom:

  • Produktion av eteriska oljor (smak- och doftämnen) från aromatiska växter
  • Uteckling och försäljning av destillationstekniker med avancerad processtyrning
  • Uthållig resursanvändning (mark/vatten/växt) internationellt och i Sverige
  • Utbildnings- och konsultverksamhet

AGRONOVA är dessutom verksam inom ljud- och musikproduktion, med support till ett välrenommerat internationellt Pro Audio företag.

Kontaktformulär

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.


Agronova, Rö 166, SE-870 15 Utansjö, SWEDEN
Kontor: +46 611 64045
Mobil: +46 (0)70 6986260