Switch to:

AGRONOVA produces high-quality essential oils from plants with unique Nordic fragrance- and flavour profiles.

All production is done via AGRONOVAs advanced essential oil processing systems and the cultivated plants are organically certified by the Swedish inspection agency, SMAK,

We also produce essential oils and derivatives from wild plants in Northern Sweden, representing unique aroma profiles.

Contact us for further information, prices, and availability.

AGRONOVA producerar högkvalitativa eteriska oljor och angränsande produkter med nordlig karaktär.

All produktion sker via AGRONOVAs avancerade processystem och odlingen av aromatiska växter står under kontroll för ekologisk odling av SMAK.

Vi producerar även eteriska oljor och närbesläktade produkter med unika aromprofiler från vilda växter i norra Sverige.

Kontakta oss för närmare information, priser och tillgänglighet.

 

Agronova, Ro 166, SE-870 15 Utansjo, SWEDEN
Office phone: +46 611 64045
Mobile: +46 (0)70 6986260